27 март 2009

Bežicno povezivanje (wireless) se vrši tamo gde ne postoje uslovi za povezivanje kablom (udaljenost veća od 100m ili nemogućnost da se pusti kabl). Wireless povezivanje se obicno vrši na frekvenciji od 2,4GHz, a u ređim slučajevima na 5,8GHz jer su to slobodne civilne frekvencije. Da bi se neko povezao bežičnim putem preduslov je da ima optičku vidljivost sa nekom od nasih WLAN pristupnih tacaka. U slučaju da nema optičke vidljivosti ne može se ni postići određena jačina signala, a samim tim ni odgovarajuće funkcionisanje mreže. Ako je ovaj preduslov zadovoljen, potencijalnom članu je potrebna oprema koju sam kupuje, a najbolje bi bilo da to uradi u dogovoru sa nama kako bi se izbegla kupovina neadekvatne opreme.

Oprema za bežicno povezivanje

Postoje dve varijante opreme za bežično povezivanje:

 • antena, kabl i wireless kartica (jeftinija varijanta) i
 • antena, kabl i access point uređaj (AP) (skuplja varijanta).

Koja će oprema biti ugrađena kod nekog korisnika zavisi od nekih parametara kao što su: udaljenost od naše pristupne tačke, udaljenost antene od računara, itd... Da li će se neko priključiti sa wireless karticom ili acces pointom zavisi od udaljenosti antene od računara. Obično se, ako je ta udaljenost do 10 metara, koristi jeftinija varijanta, a ako je udaljenost veća onda mora da se postavi access point. Ovo se radi zbog prevelikih gubitaka signala pri dužini kabla većoj od 10 metara. Opremu svako kupuje individualno, a ovde ćemo vam skrenuti pažnju na neke parametre prilikom kupovine odgovarajuce i kvalitetne opreme.

Antene

Za klijentsko povezivanje je najbolje koristiti yagi ili greed antene koje su usmerenog dejstva i samim tim se dobija najjači mogući signal.

Od yagi antena preporučujemo antene proizvođača VoltPlus iz Gornjeg Ribnika sa kojim smo uspostavili i saradnju jer se radi o vrhunskim antenama domaće proizvodnje. Jačina ovih antena je 18dbi i većini korisnika wireless-a je sasvim dovoljna. Osim toga, lako se prilagođava i vertikalnoj i horizontalnoj polarizaciji. Na našem tržištu postoje i yagi antene drugih prozivođača koje su jače ili slabije od ovih, ali u svakom slučaju preporučujemo što jaču antenu.

Jače antene od ovih su greed antene čija jačina ide i do 24dbi, a od proizvođača bi izdvojili Pacific wireless i Hyperlink. Domaće greed antene nisu u rangu stranih proizvođača ni po jačini, ni po kvalitetu, pa savetujemo potencijalnim korisnicima wireless-a da ih izbegavaju. Jedina "mana" greed antena je što su malo skuplje za naše prilike.

Često se susrećemo i sa korisnicima koji vec imaju ručno pravljene panel antene, ili kantene ručne izrade. Zbog širokog zračenja i loše izrade ovakve antene, u gradskim uslovima gde su daljine veće i etar zagušen raznim signalima, one ne mogu da zadovolje određenu jačinu signala, a njihova upotreba dodatno guši etar.

Kabl

Važna karika između antene i wireless kartice ili AP-a je kabl. Njegova dužina i kvalitet neposredno utiču na kvalitet i eventualne gubitke signala koji prikupi antena. Preporučujemo da koristite kvalitetne koaksijalne kablove oznaka kao sto su CDF200, CDF400, PAR200, PAR400 ili u krajnjem slucaju RG11.

Na terenu smo, kod ljudi koji su već kupili opremu, susretali upotrebu obicnog televizijskog koaksijalnog kabla koji jeste najjeftiniji ali nije adekvatan za wireless. Takođe smo nailazili na slučajeve da se ovaj kabl nastavlja ili da se direktno lemi za karticu ili AP. Potrebno je znati sledeću činjenicu: ova vrsta kabla se ne nastavlja i obavezno se prikljucuje preko odgovarajucih konektora.

Konektori

Konektori spajaju kabl sa antenom, karticom ili ap-om. Najcešće se koriste kvalitetni N i RPSMA konektori, čija je cena malo veća ali kvalitet neuporedivo bolji u odnosu na recimo F konektore na koje smo često nailazili kao zamenu. Gubici su znatno veći kada se koriste antene ili kartice sa F konektorima.

Wireless kartice

Wireless kartica je uređaj koji se montira u računar i u nju se priključuje kabl koji ide iz antene (ili AP-a). Savetujemo izbegavanje kartica sa F konektorima, jer su gubici signala veći, pa se novije generacije prozivode samo sa RPSMA konektorima. Od novijih tipova kartica preporučujemo Ovislink 2000PCI za Windows operativne sisteme i TPlink 551 za Linux.

Access Point (AP)

U slučaju da nije moguće montirati varijantu sa antenom, kablom i wireless karticom, u blizini antene se postavlja Acess Point (AP) uređaj kako bi se smanjili gubici na kablu zbog velike udaljenosti antene i računara. Umesto da koaksijalni kabl ide iz antene u karticu, on ide u AP a odatle LAN kabl ide do računara. LAN kabl nema gubitke kao koaksijalni i može da se pusti i do dužine od 100m. Oznake AP-ova koje preporuđujemo su Planet wap4033, TPlink 501 i Ovislink 5450.


2 коментара:

 1. Ipaddress ???.???.???.?/24 trba izbegavati osim za lnan kartu koja je za pristup sa racunara lokal  Konfigurisanje routera u kratkim crtama
  U [Interfaces] pogledaju se lan ili wlan kartice I ako su iskljucene dvostruki klik I na enabled ukljuc da pise ispred R. I wlan se podeisi tako sto se kartica koja je Client-Bridge stavi u Mod:station a koja radi kao AP u Mod:ap-bridge.

  Odrede se IP u [IP pa Adrdesses] + pa adrese dolaznog I odlaznog linka to jest za Clienta I za AP . npr. 192.168.0.2/28-client(ili iz opsega koju da provajder to je obicno opseg od address koja se daje za routu ,address uvek je za jedan veca od route, a routa za jedan veca od network, to jest Routa-gateway mora da bude izmedju address I network) I 192.168.2.1/26 AP (odredjujes sam ili ako imas kupljene javne IP) I klikne se na Apply I on sam dodeli Network I Broadcast pa OK.
  {Ipaddress ???.???.???.?/24 trba izbegavati osim za lnan kartu koja je za pristup sa racunara zbog konfigurisanja lokalna}
  Odredi se route u [IP Routes] pa na + pa u Gateway se ukuca adresa racunara sa koga se prima internet koju je dao provajder ili kaop sa ovog primera sa serovane conekcije gde racunar ima ip address 192.168.0.1.

  Napravi se masquarada u [ IPP Firewall] pa NAT pa se napravi masquqrqde za PPoe nalog korisnika za njihove Remote address tako sto + pa se u Chain odabere :srcnat, u src address upise nulta adressa 10.0.8.0/24 , za out interface stavi dolazni link to jest kartica client I u action odabere masquerade. Na isti nacin se napravi I za izlazni link masquarada samo sto se uzme networks od te IP adresse 192.168.2.0/26.

  Odredi se DNS [u IP pa DNS] pa Setings pa u primary DNS upise se DNS koji je dao provajder ili ako je serovana konekcija sa racunara kao u ovom primeru upise se 192.168.0.1

  Kreiranje PPPoE servera naloga I profila:u [PPP] pa Interfaces pa PPPoE Server pa + pa u Interface odabere se katica koja je AP na koju ide interner za Max MTU I MRU upise se 1492 Defaults Profiles: default cekirano je sve osim Max sessions I u Keepalive Timeout nepise se nista.
  U profiles kreiraju se profile odrei se + Name Local Address to je address dolaznog linka-clienta u ovom slucaju 192.168.0.2. sve je dole tackica na no I u Limits rate Limits tx/rx 50000/64000.
  Dodeljivanje PPPoE naloga u Secrets pa na + pa se da korisnicko ime I lozinka I odabere pppoe odabere profil I upise remote address 10.0.8.5

  Sa racunara sa koga se uzima internet seruje se konekcija i on dodeli IP address na lan karti gde se kaci router IP 192.168.0.1 i MASK 255.255.255.0
  Ta IP address je u routeru i Routa i DNS

  INSTALACIJA ROUTERA 2.9.27 I konfigurisanje
  Kad se pokrene sa CD_a instalacija pritisne se na tastaturi “a” da bi se oznacili svi packeti pa onda na “I” pa na “y”

  Otvaranje pocetne ipip addressed a bih se posle moglo pristupiti iz winboxa
  A winbox moze da se preuzme kad se preko internet explorera udje u tu address i kad otvori miktotik stranu klikne se na winbox i save na hard disk racunara odakle se pokrene

  Kad se podigne system I uloguje to jest ukuca pocetno korisnicko ime a lozinka preskoci
  Kad se i otvori mikro tik ukuca se “setup” pa enter pa “a” pa “a” kad se pojavi ether1 pritisne se enter pa se ukuca ip adresa 10.0.21.1/24 ili [10.0.21.1/255.255.255.0] pa enter pa enter pa enter dok se pojavi your choice pa x pa x I kasnije se pristupa iz winboxa na tu ipip addressu.

  Kad se sistem vraca na standard to jest brise se sve udje se u system pa reset.

  Dodeljivanje IP address:
  Ukuca se IP u address npr.192.168.0.2/28 i kad kliknes na Apply i OK on sam podesi Network i Broadcast ako menjs address onda promenis address u u address decekirati network i broadcast i na Apply da sam podesi i OK.

  Pravljenje masquarade:
  Maskira se adresa koja je dodeljena korisnicima za PPPoE nulta 10.0.8.0/24 a korisnicima u PpoE-nalog dobbijaju10.0.8.1,10.0.8.2i tako dalje. Na isti se nacin maskira lokalna adresa za pristup internetu preko adresse-direktno bez konekcije kao na slici Firewall-Nat npr.192.168.2.0/26 a korisnicima se na njihovim racunarima u gateway upise IP Address 192.168.2.1 a za IP address se stavlja sledeca iz tog opsega pa dalje 192.168.2.3 a mask je 255.255.255.0 u DNS na njihovom racunaru upisuje se DNS sa routera 192.168.0.1.


  Sa racunara sa koga se uzima internet seruje se konekcija i on dodeli IP address na lan karti gde se kaci router IP 192.168.0.1 i MASK 255.255.255.0
  Ta IP address je u routeru i Routa i DNS

  Ogranicenje protoka: queues pa simple queues pa + pa src addres 10.0.61.1/26 ipp address ciji izlaz zelite da ogranicite pa interface pc centar lan kartica na koju izlazi ogranicen protok pa limite all 200000, max limit 256000, queue type default, priority 8
  AKTIVIRANJE HOT SPOT_a
  IP pa Hot Spot pa Servers pa Setup pa odabermo karticu na koju izlazi internet to jest koja radi kao Ap-Bridge na primer: [wlan1] pa Next pa se ispd address oznaci-cekira masquarade i sve Next na kraju OK. U tom slucaju sam kreira masquaradu za hotspot
  Dodavanje korisnika Users pa u services -All u name-ime u password-lozinka i u limits uptime upse se kolko sati 10:00:00 [korisnik ima 10 sati]
  PPPoE radi bez problema i sa dobrim protokom.

  Napomena: sa te address ne moze da radi slanje interneta preko jvnih addressa

  Logovanje i disconekcija se vrsi preko address u explorer ukuca se 10.0.10.1 i kad se pojavi prozor za logovanje uloguje se korisnik isto se tako i izloguje u exploreru kuca 10.0.010.1 i diskonekt.
  Da bih router sam disconektovao korisnika u slucaju perkida vezesa hot spota podesi se u IP-HotSpot-user-profiles-defaults-general-idle timeout-i upise se 60 sekundi

  To isto postoji i na PPPoE PPP-Profiles-default-limits-idletimeout – upise se 60sekundei.
  Prijem linka preko PPPoE u MikroTik i dalje slanje preko PPPoE

  U Interface list pa na + pa PPPoE Client pa u dial out upise se User : I Password I cekira se add default route I use peer DNS I sve je dole cekirano pa na Apply pa na OK
  Pa se udje u DNS pa Setings I cekira se Allow Remote Reguest ( da bih podesio po default Routu I DNS)I napravi se masquerade za PPPoE sa out interface PPPoE-out1 to jest client koji je na pocetku kreiran sve ostalo je isto kao I za klasican prijem.

  Kada se kreiaraju profili za PPPoE moze da seUpise , a moze i da se NE-Upisuje IP address u Local Address isto radi lepo.
  PRIMER SLANJA INTERNETA SA ROUTERA1 NA ROUTER2 MikroTikovi

  ROUTER SA KOG SE UZIMA INTERNET:

  Address Network BroadCast Interface
  10.0.61.1/26 10.0.61.0 10.0.61.63 pcentar
  Firewall Source Nat 10.0.61.0/26 Internet(dolazna kartica) masquerade.

  NOVI ROUTER KOJI PRIMA LINK-INTERNET:

  Address Network BroadCast Interface
  10.0.61.2/26 10.0.61.0 10.0.61.63 internet-link
  10.0.15.1/24 10.0.15.0 10.0.15.255 lokal
  Route-Gateway:10.0.61.1 -ip address sa prvog routera
  Firewall Source Nat 10.0.15.0/24 Internet-link(dolazna kartica) masquerade
  DNS 10.0.61.1  Ogranicenje protoka: queues pa simple queues pa + pa src addres 10.0.61.1/26 ipp address ciji izlaz zelite da ogranicite pa interface pc centar lan kartica na koju izlazi ogranicen protok pa limite all 200000, max limit 256000, queue type default, priority8

  ОдговориИзбриши
 2. KONFIGURISANJE ROUTERA 2.7.14 MikroTik

  ROUTER racunar
  KONFIGURISANJE RUTERA MIKROTIK
  Instalira se Mikro Tik ROUTER sa disketa koje su predhodno kreirane iz fajla MIKRO TIK koji se nalazi na CD_u. Po instalaciji iz generatora koda , nadje se kod I upise : pa se uloguje sa : LOGING : admin PASSWORD: pa enter.Sa SHIFT I istovremeno znak PITANJA do shifta poziva se help – pomoc, a sa TAB dopunjava se zapoceta comanda.
  Sa .. pa ENTER vraca se korak nazad. Dodavanje pocetne addresse vrsi se tako sto se kuca:
  [interface] pa ENTER pa [ipip] pa ENTER pa [add ]pa ENTR pa se upise address 10.0.10.1 pa ENTER sa .. vraca se na pocetak pa se kuca [ setup ] ukuca se addresu koju smo upisali u interface 10.0.10.1 . vratimo se na pocetak pa [interface] pa ENTER pa [print] pa ENTER pa ako treba R (running ) pa [get] pa ENTER aktivira se address.Ako ne treba onda preko [winbox] udjemo preko addresse 10.0.10.1 LOGIN : admin PASSWORD: pa ENTER
  I sve ostalo radimo iz WINBOX_a. prvo sto se uradi u winbox_u definise se lozinka udje se u USER I definise PASSWORD: admin I uradi instalacija ostalih programa –paketa (binova).
  Dodavanje noih programa drajvera vrsi se tako sto se udje u WINCOMANDER pa se klikne na FTP pa NEW CONECTION U sSESION upise se adresa 10.0.10.1 u HOST NAME upise se isto ip address 10.0.10.1 u USER : admin PASSWORD : admin u SERVER : autodetect I snimi se to pa klik ba tu adresu pa CONECT. Kad se otvori FTP SERVER izvrsi se prebacivanje fajlova iz all packet all packet 2.6.8pa po kopiranju izvrsiti restart routera da bih izvrsio instaliranje paketa. Iz winbox_a za restartovanje I instalaciju koristi se komanda [reboot].
  Sve ostalo se radi iz [winbox_a].

  Prvo se u winbox_u aktiviraju obe lan kartice sa ENABLED pa se aktivira PPPoE server tako sto se udje: INTERFACE pa SETINGS pa PPPoE SERVER pa + pa u SERVICE NAME : mse INTERFACE lokal MTU :1492 ; MRU : 1492 ; KEEPOLIVE TIMEOUT : disabled ; DEFAULT PROFILE: default I sve je dole cekirano.
  Sledece je definisanje prijemnih addresa I lokalnih addresa : jedna kartica se nazove link_internet I to je kartica koja prima internet, a druga se nazove local I to je kartica koja salje internet. Pa se definisu addrese za obe kartice : udje se u IP pa ADDRESS pa se ukuca samo address 10.0.10.1/24 I decekira networks I broadcost I klikne na apply on sam dodeli ostalo I cekira ako ne dodeli onda se ukuca samo broadcost a networks sam dodeli to se radi samo kad se deli opseg addressa . primer address 10.0.10.1/24 networks 10.0.10.0 broadcost 10.0.10.255 I definise se da je to lan kartica LOKAL. I address_a ukuca se address 195.252.114.218/29 decekiraju network I broadcost I klikne na apply I on doeli ostalo,ako ne dodeli onda se ukuca broadcost (krajnji opseg) on sam dodeli networks I stavi se da je to lan karta link_internet pa OK.
  Address 195.252.114.218/29 networks 195.252.114.216 broadcost 195.252.114.223
  Routa udje se u IP pa ROUT I upise gatevay to jest routa
  Uvek je pravilo da addressa koja je za jedan veca od networks sa prijema linka je [gateway]
  Ako je networks 195.252.114.216 onda je gateway 195.252.114.217
  Gateway je address sa koje se uzima interneti upise se samo ona u ROUTE ostale se same podese tako sto se klikne na + I upise se samo u gateway I podesi lan karta koja prima I treba da pise ime lan karte koja prima internet a u destination se pise 1.
  {Ili koji je IP address racunara sa koga se uzima internet to je gateway}*
  Pravljenje maskarade: udje se u IP pa FIREWALL pa source NAT pa GENERAL : pa SRC ADDRESS 10.0.8.0/24 OUT INTERFACE link_internet PROTOKOL all ACTION: masquqrade
  I u IP address za jedan veca upise se I addressa 10.0.8.1/24 I napravljena je maskarada

  DNS : udje se u IP pa DNS I upise DNS sever koji je u primary DNS 195.252.113.133.

  PPPoE profili : udje se u PPP pa PROFILI pa GENERAL u NAME : 64k LOKAL ADDRESS 195.252.114.218 to je addresssa iz ip addrees link_internet limit :
  TX : 60000 RX: 64000

  Korisnik PPP pa NAME : korisnicko ime PASSWORD : lozinka SERVICE PPPoE PROFIL 64k REMOTE ADDRESS 10.0.20.1

  Pravljenje rezerne kopije udje se u TERMINAL pa se otkuca [system] pa ENTER pa [backup] pa ENTER pa save name=mica pa ENTER
  I text fajl [system] pa export file mica pa ENTER. Kad se to urdi konectuje se na FTP server preko wincomandera I iskopiraju se fajlovi na disk na svom racunaru tako se isto I vracaju na FTP server
  Backup se vraca tako to se u winbox_u udje u FILES pa BACKUP klikne na ime falja pa restore.

  Vracanje mikrotik routera na standardno podesavanje otkuca se [system reset] pa enter.

  U ARP gleda se koje su javne addresse prikacene.
  NA BRODU
  PODESAVANJE WIRELESS KARTICA NA MIKROTIK BOARD
  link_goc
  General: NAME: link_goc ; TYPE: wireless AR5213 ; MTU: 1500
  MAC ADDRESS : 00:0B:6B:34:59:34 ; ARP : enabled
  Wireless : RAIN NAME: upise se mac address iz general ; MODE : station SSID: EcoMax BAND :2.4GH-B ; FREQVENCY: 2412 ; DFS mode: none ; ANTENA MODE: antene-a ; prve dve kockice cekirane.
  Data rates: RATES- B :cekirano sve ;RATES A/G :cekirano sve ; RATES B: cekirano 1 RATES A/G : cekirano samo 6
  Advanced : max station count : 2007 ; ACK timeout: dynamic; PeriodicColibration: default
  WDS: WDS mode : dynamic; WDS default brigde: none
  N streme: cekirano [enabled polling]; frame policy [none] ; frame limit[3200]; disconnect timeout [00:00:03] ; on fail retry time[100]
  Security: sve je none key[0]
  Status;nestrem;info;trfic.

  Ap-brod
  General: NAME : brod-ap; TYPE: wirwlwess AR 5212 MTU 1500
  MAC ADDRESS: 00:02:6F:20:C0:B3 ; ostalo je isto kao I na link_goc
  Wireless: MODE: ap-bridge: SSID: mseNET; FREQVENCY : 2417 ostalo je isto kao I link -goc
  Ether1:general: NAME: ether1; TYPE: Ethernet; MTU:1500; MAC ADDRESS: 00:0D:00:A3:48; ARP: enabled ; Ethernet :sped: 100mbs cekirano auto I ful ;status;traffic
  WDS: general: NAME:WDS1; TYPE:wds;MTU:1500;WDS master interface : brod-ap
  WDS address[mac address AP]

  KULA: :
  Link-brod: General: NAME: link-brod;TYPE:wirelessAR 5212 ostalo je isto kao I na brodu
  Wireless:MODE: station;SSID: mseNET;FREQVENCY :2412 ostalo je isto
  Ap-kula: General: NAME:ap-kula;TYPE:wireless AR5212 ostalo je isto kao I gore
  Wireless:MODE: ap-brigde;SSID: mseNET2;FREQVENCY :2417 ostalo je isto


  Ogranicenje protoka: queues pa simple queues pa + pa src addres 10.0.61.1/26 ipp address ciji izlaz zelite da ogranicite pa interface pc centar lan kartica na koju izlazi ogranicen protok pa limite all 200000, max limit 256000, queue type default, priority8  INSTALACIJA ROUTERA 2.9.27 I konfigurisanje
  Kad se pokrene sa CD_a instalacija pritisne se na tastaturi “a” da bi se oznacili svi packeti pa onda na “I” pa na “y”

  Otvaranje pocetne ipip addressed a bih se posle moglo pristupiti iz winboxa

  Kad se podigne system I uloguje to jest ukuca pocetno korisnicko ime a lozinka preskoci
  Kad se i otvori mikro tik ukuca se “setup” pa enter pa “a” pa “a” kad se pojavi ether1 pritisne se enter pa se ukuca ip adresa 10.0.21.1/24 ili [10.0.21.1/255.255.255.0] pa enter pa enter pa enter dok se pojavi your choice pa x pa x I kasnije se pristupa iz winboxa na tu ipip addressu.

  Kad se sitem vraca na standard to jest brise se sve udje se u system pa reset.


  PRIMER SLANJA INTERNETA SA ROUTERA1 NA ROUTER2 MikroTikovi

  ROUTER SA KOG SE UZIMA INTERNET:

  Address Network BroadCast Interface
  10.0.61.1/26 10.0.61.0 10.0.61.63 pcentar
  Firewall Source Nat 10.0.61.0/26 Internet(dolazna kartica) masquerade.

  NOVI ROUTER KOJI PRIMA LINK-INTERNET:

  Address Network BroadCast Interface
  10.0.61.2/26 10.0.61.0 10.0.61.63 internet-link
  10.0.15.1/24 10.0.15.0 10.0.15.255 lokal
  Route-Gateway:10.0.61.1 -ip address sa prvog routera
  Firewall Source Nat 10.0.15.0/24 Internet-link(dolazna kartica) masquerade
  DNS 10.0.61.1  KONFIGURISANJE ROUTER 2.9.27 MikroTik-INSTALACIJA-HOTSPOT I….  Ipaddress ???.???.???.?/24 trba izbegavati osim za lnan kartu koja je za pristup sa racunara lokal  Konfigurisanje routera u kratkim crtama
  U [Interfaces] pogledaju se lan ili wlan kartice I ako su iskljucene dvostruki klik I na enabled ukljuc da pise ispred R. I wlan se podeisi tako sto se kartica koja je Client-Bridge stavi u Mod:station a koja radi kao AP u Mod:ap-bridge.

  Odrede se IP u [IP pa Adrdesses] + pa adrese dolaznog I odlaznog linka to jest za Clienta I za AP . npr. 192.168.0.2/28-client(ili iz opsega koju da provajder to je obicno opseg od address koja se daje za routu ,address uvek je za jedan veca od route, a routa za jedan veca od network, to jest Routa-gateway mora da bude izmedju address I network) I 192.168.2.1/26 AP (odredjujes sam ili ako imas kupljene javne IP) I klikne se na Apply I on sam dodeli Network I Broadcast pa OK.
  {Ipaddress ???.???.???.?/24 trba izbegavati osim za lnan kartu koja je za pristup sa racunara zbog konfigurisanja lokalna}
  Odredi se route u [IP Routes] pa na + pa u Gateway se ukuca adresa racunara sa koga se prima internet koju je dao provajder ili kaop sa ovog primera sa serovane conekcije gde racunar ima ip address 192.168.0.1.

  Napravi se masquarada u [ IPP Firewall] pa NAT pa se napravi masquqrqde za PPoe nalog korisnika za njihove Remote address tako sto + pa se u Chain odabere :srcnat, u src address upise nulta adressa 10.0.8.0/24 , za out interface stavi dolazni link to jest kartica client I u action odabere masquerade. Na isti nacin se napravi I za izlazni link masquarada samo sto se uzme networks od te IP adresse 192.168.2.0/26.

  Odredi se DNS [u IP pa DNS] pa Setings pa u primary DNS upise se DNS koji je dao provajder ili ako je serovana konekcija sa racunara kao u ovom primeru upise se 192.168.0.1

  Kreiranje PPPoE servera naloga I profila:u [PPP] pa Interfaces pa PPPoE Server pa + pa u Interface odabere se katica koja je AP na koju ide interner za Max MTU I MRU upise se 1492 Defaults Profiles: default cekirano je sve osim Max sessions I u Keepalive Timeout nepise se nista.
  U profiles kreiraju se profile odrei se + Name Local Address to je address dolaznog linka-clienta u ovom slucaju 192.168.0.2. sve je dole tackica na no I u Limits rate Limits tx/rx 50000/64000.
  Dodeljivanje PPPoE naloga u Secrets pa na + pa se da korisnicko ime I lozinka I odabere pppoe odabere profil I upise remote address 10.0.8.5

  Sa racunara sa koga se uzima internet seruje se konekcija i on dodeli IP address na lan karti gde se kaci router IP 192.168.0.1 i MASK 255.255.255.0
  Ta IP address je u routeru i Routa i DNS

  INSTALACIJA ROUTERA 2.9.27 I konfigurisanje
  Kad se pokrene sa CD_a instalacija pritisne se na tastaturi “a” da bi se oznacili svi packeti pa onda na “I” pa na “y”

  Otvaranje pocetne ipip addressed a bih se posle moglo pristupiti iz winboxa
  A winbox moze da se preuzme kad se preko internet explorera udje u tu address i kad otvori miktotik stranu klikne se na winbox i save na hard disk racunara odakle se pokrene

  Kad se podigne system I uloguje to jest ukuca pocetno korisnicko ime a lozinka preskoci
  Kad se i otvori mikro tik ukuca se “setup” pa enter pa “a” pa “a” kad se pojavi ether1 pritisne se enter pa se ukuca ip adresa 10.0.21.1/24 ili [10.0.21.1/255.255.255.0] pa enter pa enter pa enter dok se pojavi your choice pa x pa x I kasnije se pristupa iz winboxa na tu ipip addressu.

  Kad se sistem vraca na standard to jest brise se sve udje se u system pa reset.

  Dodeljivanje IP address:
  Ukuca se IP u address npr.192.168.0.2/28 i kad kliknes na Apply i OK on sam podesi Network i Broadcast ako menjs address onda promenis address u u address decekirati network i broadcast i na Apply da sam podesi i OK.

  Pravljenje masquarade:
  Maskira se adresa koja je dodeljena korisnicima za PPPoE nulta 10.0.8.0/24 a korisnicima u PpoE-nalog dobbijaju10.0.8.1,10.0.8.2i tako dalje. Na isti se nacin maskira lokalna adresa za pristup internetu preko adresse-direktno bez konekcije kao na slici Firewall-Nat npr.192.168.2.0/26 a korisnicima se na njihovim racunarima u gateway upise IP Address 192.168.2.1 a za IP address se stavlja sledeca iz tog opsega pa dalje 192.168.2.3 a mask je 255.255.255.0 u DNS na njihovom racunaru upisuje se DNS sa routera 192.168.0.1.


  Sa racunara sa koga se uzima internet seruje se konekcija i on dodeli IP address na lan karti gde se kaci router IP 192.168.0.1 i MASK 255.255.255.0
  Ta IP address je u routeru i Routa i DNS

  Ogranicenje protoka: queues pa simple queues pa + pa src addres 10.0.61.1/26 ipp address ciji izlaz zelite da ogranicite pa interface pc centar lan kartica na koju izlazi ogranicen protok pa limite all 200000, max limit 256000, queue type default, priority 8
  AKTIVIRANJE HOT SPOT_a
  IP pa Hot Spot pa Servers pa Setup pa odabermo karticu na koju izlazi internet to jest koja radi kao Ap-Bridge na primer: [wlan1] pa Next pa se ispd address oznaci-cekira masquarade i sve Next na kraju OK. U tom slucaju sam kreira masquaradu za hotspot
  Dodavanje korisnika Users pa u services -All u name-ime u password-lozinka i u limits uptime upse se kolko sati 10:00:00 [korisnik ima 10 sati]
  PPPoE radi bez problema i sa dobrim protokom.

  Napomena: sa te address ne moze da radi slanje interneta preko jvnih addressa

  Logovanje i disconekcija se vrsi preko address u explorer ukuca se 10.0.10.1 i kad se pojavi prozor za logovanje uloguje se korisnik isto se tako i izloguje u exploreru kuca 10.0.010.1 i diskonekt.
  Da bih router sam disconektovao korisnika u slucaju perkida vezesa hot spota podesi se u IP-HotSpot-user-profiles-defaults-general-idle timeout-i upise se 60 sekundi

  To isto postoji i na PPPoE PPP-Profiles-default-limits-idletimeout – upise se 60sekundei.
  Prijem linka preko PPPoE u MikroTik i dalje slanje preko PPPoE

  U Interface list pa na + pa PPPoE Client pa u dial out upise se User : I Password I cekira se add default route I use peer DNS I sve je dole cekirano pa na Apply pa na OK
  Pa se udje u DNS pa Setings I cekira se Allow Remote Reguest ( da bih podesio po default Routu I DNS)I napravi se masquerade za PPPoE sa out interface PPPoE-out1 to jest client koji je na pocetku kreiran sve ostalo je isto kao I za klasican prijem.

  Kada se kreiaraju profili za PPPoE moze da seUpise , a moze i da se NE-Upisuje IP address u Local Address isto radi lepo.

  KONFIGURISANJE ROUTERA MikroTik SAMO ZA PPPoE
  Decekira se Network I Broadhost i upise Address kad se klikne Apply on sam cekira odredi


  Maskira se adresa koja je dodeljena korisnicima za PPPoE nulta 10.0.8.0/24 a korisnici .1,.2,.
  Sa racunara sa koga se uzima internet seruje se konekcija i on dodeli IP address na lan karti gde se kaci router IP 192.168.0.1 i MASK 255.255.255.0
  Ta IP address je u routeru i Routa i DNS

  INSTALACIJA ROUTERA 2.9.27 I konfigurisanje
  Kad se pokrene sa CD_a instalacija pritisne se na tastaturi “a” da bi se oznacili svi packeti pa onda na “I” pa na “y”

  Otvaranje pocetne ipip addressed a bih se posle moglo pristupiti iz winboxa

  Kad se podigne system I uloguje to jest ukuca pocetno korisnicko ime a lozinka preskoci
  Kad se i otvori mikro tik ukuca se “setup” pa enter pa “a” pa “a” kad se pojavi ether1 pritisne se enter pa se ukuca ip adresa 10.0.21.1/24 ili [10.0.21.1/255.255.255.0] pa enter pa enter pa enter dok se pojavi your choice pa x pa x I kasnije se pristupa iz winboxa na tu ipip addressu.

  Kad se sistem vraca na standard to jest brise se sve udje se u system pa reset.  KONFIGUREISANJE ROUTERA ZA PRIJEM PREKO PPPoE I DALJE SLANJE PREKO
  PPPoE  U Interface list pa na + pa PPPoE Client pa u general u interface odbere se kartica koja radi u station modu to jest prima link pa u dial out upise se User : I Password I cekira se add default route I use peer DNS I sve je dole cekirano pa na Apply pa na OK
  Pa se udje u DNS pa Setings I cekira se Allow Remote Reguest ( da bih podesio po default Routu I DNS)I napravi se masquerade za PPPoE sa out interface PPPoE-out1 to jest client koji je na pocetku kreiran sve ostalo je isto kao I za klasican prijem.


  Kada se kreiaraju profili za PPPoE moze da seUpise , a moze i da se NE-Upisuje IP address u Local Address isto radi lepo.


  PODESAVANJE ROUTERA-MikroTika ZA PRIJEM INTERNETA PREKO ISP TO JEST
  KREIRANJEM DHCP-Clienta


  wlan1 povezan na lokalnog isp-a [na dhcp server provajdera] to znaci da na client kartici namesti dhcp client, I napravis maskaradu.
  /ip firewall nat add chain=srcnat action masquerade out-interface=(public karta)

  a public kartica treba da ti bude ona sto se kaci na isp


  PODESAVANJE ACCESS POINTA

  PODESAVANJ ACCESS POINTA D-LINC 700AP
  U LOCAL AREA NETWORKS UKUCA SE IP ADDRESS 192.168.0.1 A U SUBNET MASK 255.255.255.0 PA SE OTVORI INTERNET EXPLORER PA SE UKUCA ADRESA ACCESS POINTA KOJA JE PO DIFOLTU 192.168.0.50 KAD ZATRAZI UKUCA SE USER NAME admin ISTA JE I LOZINKA ALI SE NE KUCA

  KAD SE OTVORI ACCESS POINT U OPCIJI HOME KLIKNE SE NA WIRELESS PA U SSID UPISE SE IME ACCESS POINTA OSTALO MOZE DA SE PODESI A NE MORAPA APPLY U LAN UPISE SE IP ADRESA AKO TRBA DA SE PROMENI PA APPLY
  U ADANCED PA MOD PODESAVA SE STATUS UREDJAJA DA LI RADI KAO ACCESS POINT ILI KAO CLIJENT-BRIGDE
  U PERFORMANSE BODESAVA SE BRZINA PRENOSAPODATAKA
  U FILTERS MOZEMO DA ZAKLJUCAVAMO MAC ADDRESSE
  U 802.1X MOZEMO DA DEFINISEMO RADIUS SERVER
  U TOOLS PA ADMIN MOZE DA SE DODELI NOVO IME I LOZINKA ZA PRISTUP
  U STATUS MOZE DA SE VIDE INFORMACIJE
  U STATIS PA WIRELESS KOJE MREZE POSTOJE I CONECCIJA MREZE  PODESAVANJE AP KOJI RADI SAMO KAO KLIJENT-GENECO

  U LOCAL AREA NETWORKS UKUCA SE IP ADDRESS 192.168.5.10 A U SUBNET MASK 255.255.255.0 PA SE OTVORI INTERNET EXPLORER PA SE UKUCA ADRESA ACCESS POINTA KOJA JE PO DIFOLTU 192.168.5.100 KAD ZATRAZI UKUCA SE USER NAME admin ISTA JE I LOZINKA ALI SE NE KUCA
  PA SE KLIKNE NA BACK TO MAIN PAGEPA SE U WAPLUS SETINGS U LAN SETINGS UKUCA IP ADDRESS 10.0.113.2 [PA NADALJE SVAKI SLEDECI KORISNIK]A U IP MASK 255.255.255.0 A U GATEWAY 10.0.5.1
  PA WIRELESS LAN U STINGS U ESSID UKUCA SE mseNET I KANAL 4 MADA KANLA SE SAM PODESI PO DIFOLTU
  U COMANDS U CHANGE PASSWORD UKUCA SE STARA LOZINKA admin A U NEW NOVA LOZINKA msenet I U RE CONECT PONOVI NOVA LOZINKA msenet
  A U NETWORKSS U SITE SURVEY ODABERE SE MREZA I KLIKNE CONECT I KREIRA PPPoE CONECCIJA

  TAKO STO SE UDJE U MY NETWORK CONNECTION PA CREATE A NEW CONNECTION PA CONNECT TO INTERNET PA SETUP MY CONNECTION MANUELLY PA CONNECT PPPoE PA U ISP UPISE SE mseNET PA SE UPISE USER NAME I PASSWORD I FINIS

  Podesavanje AP PHEENET WL-188C+ <200mv> ieee 802.11b

  Da bih se pristupilo AP u local area connection podesi se IP address 192.168.1.2 pa se udje u internet explorer I ukuca se IP address 192.168.1.1 kad se pojavi okvir u USER ukuca se admin a u PASSWORD ukuca se admin I otvori se meni
  SYSTEM:
  WIRELESS:

  AP NAME: moze bio sta da se upise a moze I da ostane prazno
  SSID: naziv AP I to je obavezno upisati na prime: wifiNET
  CHANELL: 6
  BASIC RATE sve je cekirano
  SUPAKTED sve je cekirano
  TRANSMISION: automatic
  PREMBLE TYPE: loging
  AP VISABLE: visable
  WEP KEY:key1

  Max ass 200
  Fragment 2346
  RTS 2436
  Beacon 100
  DTIM 1
  Cekirano multicost PM
  FILTER:
  ADMIN:
  IP address static
  IP 192.168.1.1
  SUBNET: 255.255.255.0
  GATEWAY: ip addres routera 10.0.5.1
  Cekirano ALLOw Uploads
  Isolution disabled

  Kad je AP activan pise SWITCH TO BRIDGE
  Kad je BRIDGE aktivan pise SWITCH TO AP  Podesavanje serovane conekcije-creiranje serovane conekcije koja se prima preko WLana ili Modema.
  Kreira se PPPoE ili DiaelAP conekcija pa na racunaru koji prima internet se seruje tako sto se klikne desnim tasterom na konekciju pa properties pa advanced pa internet conekting sharing I tu je cekirano sve, a u home networks conection odabere se local area conection pa OK.on sam podesi IP adresu na 192.168.0.1 I mask 255.255.255.0
  Na racunaru koji koristi internet:
  Desnim tasterom na local area conectionpa properties pa TCP/IP pa u gateway upisemo adresu koja je dodeljena an serveru192.168.0.1 u DNS 192.168.0.1
  Pa u advanced pa u IP pa add tu upisemo IP 192.168.0.11 mask 255.255.255.0 I tako na svakom sledecem racunaru zap o jedan broj vecu IP address

  U internet exploreru I na serveru I na clientu udje se u tools pa internet options pa conections pa lan settings I cekirano je automatically sve ostalo je iskljuceno

  Podesavanje proxy servera : na racunaru koji prima internet server instalira se proxy serverpa se aktivira iz start pa analogx pa desni taster na anlog proxy pa na proxy binding upise se ip address tog racunara pa ok na primer ip address 10.0.0.10

  Na drugim racunarima clientima otvori se internet explorer pa tools pa internet options pa conection pa lan settings pa se cekira automatical detect settings pa se cekiraju obe opcije u proxy server I upise IP address sa servera koja je upisana u proxy posto je ista I upise port 6588 na primer IP 10.0.0.10 port 6588

  MS DOS KOMANDE

  MS ~ DOS APLIKACIJE
  PRELAZAK SA DISKA NA DISK: Kad prelazimo sa diska C na disk A ubacimo disketu u flopy uredjaj I upisemo A: primer: C:\>A: pa ENTER I dobijamo A:\> isto se radi I kod prelaska sa C na D; sa D na A; sa A na D I t.d.
  PREGLED SADRZAJA DISKA: Upisemo komandu DIR ili DIR/W ili DIR/P primer: C:\>DIR pa ENTER ili A: DIR pa ENTER ili D:\>DIR pa ENTER.
  STVARANJE DIREKTORIJUMA : Kad stvaramo direktorijum A1;A2; I t.d pisemo: A:\>MD A1 pa ENTER ; A:\>MD A2 pa ENTER sa CD se ulazi u direktorijum , pisemo A:\>CD A1 pa ENTER pa iimamo A:\A1\> a sa CD\ vracamo se na pocetak A:\A1|>CD\ pa ENTER pa imamo A:\>. Na isti nacin stvaraju se I direktorijumi I na disku C:
  Na sti nacin stvaraju se I PODDIREKTORIJUMI samo sto se prvo udje u direktorijum pa se kreira poddirektorijum A:\A1\> MD A12 pa ENTWER.
  STVARANJE TEKA: Upisemo A:\>COPY CON A:\A1\A12\LINCO.TXT pa ENTER kad ispisemo tekst pritisnemo taster CTRL I Z kad se pojavi ^Z pritisnemo ENTER I teka se snima.
  CITANJE TEKA: Upisemo A:\>TYPE A:\A1\A12\LINCO.TXT pa ENTER sadrzaj teke se pojavi na ekranu. SVE STO JE DATO ZA DISKETU [A] VAZI I ZA HARD DISK [C].
  10
  KOPIRANJE SA UREDJAJA NA URADJAJ:
  Upisemo A:\>COPY C:\C1\C12\LINCO.TXT pa ENTER copyra se sa C na A ili
  C:\>COPY A:\A1\A12\LINCO.TXT pa ENTER copyra se sa A na C ili
  C:\>COPY D:\D1\D12\LINCO.TXT C:\C1\C12\LINCO.TXT copyra sa D na C ili
  C:\>COPY D: C: copyra sve sa diska D na disk C ili pa ENTER
  Sa startne diskete A:\>COPY D: C: copyra sve sa diska D na disk C pa ENTER
  SELEKTIVNO KOPIRANJE DATOTEKA: Za selektivno kopiranje datoteka sluzi komanda XCOPY C:\XCOPY A:\*.* C:/P /P ispisuje ime datoteke I ceka potvrdu Y ili N paENTER
  A:\> A\*.* [*.*}-znaci svetacka sve
  KOPIRANJE SA DISKETE NA DISKETU: Koristi se komanda DISKCOPY
  C:\>DISKCOPY A: A: pa ENTER –kopyra se sa diskete na disketu onakve kakve su.
  PRIKAZIVANJE VERZIJE DOSA: koristi se komanda VER C:\>VER pa ENTER
  PRIKAZIVANJE IMENA DISKA ; Koristimo komandu VOL C:\>VOL pa ENTER
  PROMENA IMENA DISKA; Koristimo komandu LABEL C:\>LABEL pa ENTER
  Prikazivanje Datuma C:\>DATE pa ENTER. Prikazivanje Vremana C:\>TIME pa ENTER
  PRIKAZ ZAUZETE ISLOBODNE MEMORIJE C:\>MEM pa ENTER ili C:\>MEM/FRE
  11
  BRISANJE TEKA: Upisemo A:\>DEL A:\A1\A12\LINCO.TXT pa ENTER brise LINCO.TXT ako brisemo sve teke onda umesto imena teke pisemo [*.*]-sve tacka sve Ako brisemo I direktorijum koristimo komandu DEL TREE C:\DEL TREE C:\C1 pa ENTER brise direktorijum C1 Ako brisemo sve sa diska ili diskete to radimo komandom FORMAT A:\>FORMAT C: ili C:\>FORMAT A: pa ENTER
  COPIRANJE SYSTEMSKIH FAJLOVA: C:\>SYS C: A: pa ENTER copyra sistemski fajl [COMMAND] sa C na A ili sa sistemske diskete [startup diska] A:\>SYS A: C: pa ENTETR copyra COMMAND sa A na C
  PROVERA LOGICKE ISPRAVNOSTI DISKA: Koristimo komandu CHKDSK C:\>CHKDSK pa ENTER ako upisemo /F C:\>CHKDSK/F prilikom provere ispravlja greske. Za ispravljanje gresaka na disku koristi se I komanda SCANDISK C:\>SCANDISK C: pa ENTER I dalje slediti uputstva racunara
  PREPAKOVANJE-SLAGANJE SADRZAJA DISKA: Koristimo komandu DEFRAG C:\>DEFRAG C: pa ENTER ili C:\>DEFRAG C:/F –defragmantira ceo disk

  Postoje operativni sisremi: WINDOWS 95;,WINDOWS 98;,WINDOWS ME-milenium;,WINDOWS XP-experimental

  PRIPREMA HARD DISKA ZA INSTALACIJU
  PRIPREMA HARD DISKA –[FDISK] PRAVLJENJE PARTICIJA NA DISKU
  Upisemo A:\>FDISK pa ENTER I dobijamo :
  1. create dos partition or logikal dos drive – [kreira dos particiju]
  2. set active partition – [promena aktivne particije]
  3. delete partition or logikal dos drive – [brise dos particije]
  4. display partition information – [vrsi prikaz dos particije]
  U ENTER CHOCE [ 1 ] u zagradu se ukuca broj u zavisnosti sta radimo-koju od gore navedenih opcoja izvrsavamo pa pritisnemo ENTER dalje sledimo uputstva racunara pa kad se otvori novi dijalog ukucamo zeljeni broj pa ENTER sa ESC vracamo se na pocetak A:\> Posle odredjivanja particija vrsimo FORMATIRANJE hard diska sa A:\>FORMAT C: pa ENTER ili sa prenosenjem systemskih fajlova A:\>FORMAT C:/S
  PRIMER STVARANJA PARTICIJE: ukucamo 1 pa ENTER pa 1 pa ENTER pa N pa ENTER upisemo capacitet diska 1560 GB pa ENTER.
  FORMATIRANJE DISKA: Vrsimo komandom FORMAT A:\>FORMAT C: pa RNTER ili A:\>FORMAT C:/S pa ENTER –prenosi I systemske fajkove ili C:\>FORMAT A: pa ENTER ili C:\>FORMAT A:/S—prenosi I systemske fajlove
  Instalacija harswera-komponenti iz windowsa:posto ugradimo komponentukliknemo desnim
  Tasterom na My-computer pa propertis pa device managre po komponentu oznacenuzutim znakom pitanja pa propertis pa driver pa have disk pa disk [D:,A:iliC:]pa browes pa direktorijum pa OK pa OK pa OK I tako dalje Pa NEXT I tako dalje
  Promena slova diska ili CD-a:[udje se u system propertis] sa desnim tasterom u My-computer pa propertis
  Pa device managre pa + pored diska pa dvostrukim klikom disk pa setings dodeli se slovo pa OK

  COMPRESIJA DISKA –DUPLIRANJE CAPACITETA DISKA
  Za compresiju diska koristi se komanda DRVSPACE/COMPRESS pa pisemo
  C:\>DRVSPACE/COMPRESS pa ENTER ~ radi kompresiju diska
  C:\>DRVSPACE/UNCOMPRESS pa ENTER ~ radi dekompresiju diska
  C:\>DRVSPACE/DELETE pa ENTER ~brise komprimovani drajv
  C:\>DRVSPACE/FORMAT pa ENTER ~ formatira comprimovan disk
  INSTALACIJA WINDOWSA IZ DOSA
  Ubacimo [startup disk] startnu disketu u flopy uredjaj I resetujemo racunar kad se pojavi A:\> uradimo FORMATIRANJE harddiska sa prenosenjem systemskih fajlova A:\>FORMAT C:/S pa ENTER pa dobijamo C:\> dalje vratimo se ponovo na disk A C:\>A: pa ENTER pa imamo A:\> pa ubacimo disketu sa drajverom za CD pa otkucamo A:\>CDSETUP pa ENTER I instaliramo CD-Rom pa imamo C:\> pa upisemo D: C:\>D: pa ENTER pa dobijamo D:\> ubacimo disk u CD-uredjaj I udjemo u direktorijum D:\>WIN95M\SETUP pa ENTER ili prvo udjemo u windows pa otkucamo setup
  D:\>CD WIN95M pa ENTER pa dobijamo D:\WIN95M\> pa ukucamo setup D:\WIN95M\>SETUP pa ENTER. Kad racunar zatrazi otkucamo ENTER I kad se otkrije WIZARD SETUP kliknimo CONTINUE pa kliknimo OK pa kliknimo NEXT pa kliknimo TYPIC pa NEXT.
  Kad racunar zatrazi unesimo sifru sistema pa ime pa kliknimo na OK pa NEXT. Dalje slediti uputstva racunara . Kad zavrsi instalaciju kliknimo FINISER da bih racunar podesio softver I hardver . Resetu8jemo racunar I instalacija je zavrsena.
  Ako imamo srartnu disketu koja pokrece CD-Rom onda formatiramo disk sa A:\>FORMAT C: pa ENTER ili ako radimo reinstalaciju ne brisemo nista vec kad se pojavi A:\> ukucamo D: A:\>D: pa ENTER kad dobijemo D:\> nastavljamo kao sto je gore navedeno D:\>WIN95M\SETUP I dalje.
  Prva instalaciona disketa sadrzi: SETUP.EXE; DOSSETUP.BIN; WINSETUP.BIN I ona pokrece SETUP
  A:\>SETUP 1 Maticna ploca chaintech intel 810 celeron PPGA, VGA+CB [na 133 MHz~magistrala]
  2.Procesor celeron 400 MHz 10.I/O kartica~kontroler
  3.Memorija PC 133 MHz RAM 64 MB 11. IDE-kabal~40-pinski
  4.Graficka kartica VGA S-3 TRIO 4 MB 12 CD-R I CD-RW TEAC 4XR/4XRW/32XCD
  5.Zvucna kartica SB-16 bit 13. Kabal za FDD
  6. HDD-hard disk Quantom 10 GB 14. Mini TOWER kuciste sa ATX~napajanjem
  7.Modem –motorola 56-k 15. COOLER-hladnjak sa ventilatorom za PROCESOR
  8. IDE ~ kontroler baterija za maticnu plocu koja drzi BIOS je CR 2032 3V litijum
  9. FDD-flopy disk 15


  PRIMER PODESAVANJA WLAN KARTICA

  ОдговориИзбриши